KATTHAMMARSVIK

Foto: Pelle Söderlund

Biograf och biografmuseum

Östergarns bygdegård har fungerat som en fast biograf sedan 1949. Utrustningen har under åren moderniserats, men fortfarande kan besökarna uppleva bio som det en gång var på en liten landsortbiograf. Pausen efter halva filmen känns helt naturlig. Medan maskinisten laddar om blir det tid för publiken att samtala om det man just upplevt. I Bygdegården finns en unik samling föremål med anknytning till forna dagars biografer. Samlingen är ett verk av den legendariske maskinisten Rune Olofsson, en man med sextio års erfarenhet av biovisningar