SUDERSAND

Foto: Torgil Benigh

Höladan på Fårö

När snickaren Arthur Normans ko dog, så föddes tanken. Höladan skulle kunna bli en bra biograf! Sagt och gjort. Arthur köpte en begagnad projektor och snickrade själv ihop bänkarna i salongen. Detta blev starten för Sudersands Bio som invigdes 1954.

Arthur fortsatte driva bion fram till mitten av 70-talet, sen tog Arne Carlsson över. Från 1986 till 1998 drevs den av Gunnar Siltberg. Efter ett par års frånvaro drivs biografen från och med 2011 av Sofia Mattsson och Ulf Slotte. Biografen har 138 platser och visar film cirka fyra gånger i veckan från midsommar till mitten av augusti. Det finns bara en projektor så det blir paus i filmen. Och Arthurs snickrade träbänkar finns fortfarande kvar, men i biobiljetten ingår numera lån av dyna. På detta sätt kombineras kultur med komfort.

Sudersandsbion kommer från och med 2014 att drivas av en förening.

- Föreningen är ett sätt att involvera fler i arbetet med biografen, säger Ulf Slotte som tillsammans med Sofia Mattsson drivit biografen sedan 2010. Ulf och Sofia kommer även i fortsättningen vara med och driva verksamheten.

Föreningen har också tecknat ett nytt treårigt hyresavtal för fastigheten vilket garanterar biografens fortlevnad. Framöver kommer föreningen att arbeta med att förbättra förutsättningarna för biografdrift i fastigheten och utveckla den nya digitala biograftekniken för att kunna erbjuda en modern biografupplevelse i en traditionell miljö.

Läs mer på www.sudersandsbion.se