Vi visar film över hela Gotland

Här är de nio gotländska landsortsbiograferna samlade på en och samma hemsida. Var och en med sin story och sitt utseende. Många i drift sedan 40-talet. Alla kulturhistoriskt unika. Här på bygdebio.se hittar du filmerna du vill uppleva på den Gotländska landsbygden, läser mer om oss och njuter lite extra av fotografier av Torgil Benigh och Pelle Söderlund. Och kom ihåg, film är alltid är bäst på (bygde) bio!

Välkommen,
Föreningen Landsortsbio på Gotland